18.12.11

''ATARI TEENAGE RIOT ATR BAND '' shirt (SOLD)

                                                               front
                                                              close up
                                                             back
                                                         missing tag

  • ATR ATARI TEENAGE RIOT BAND shirt
  • German digital hardcore band
  • sz M tag missing
  • 21'' pit to pit
  • 24'' collar to bottom
  • SOLD